Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich

MARKUS

Adresy, telefony, konto

 

  Adres SDKN MARKUS 60-760 Poznań,  ul. Kossaka 13/1
  Telefon komórkowy 601 91 49 62
   Platforma Moodle www.markus.edu.pl/moodle
  E-mail do Studium sekretariat@markus.edu.pl   
  E-mail do Dyrektora kakolewicz@markus.edu.pl 
  NIP 779-002-68-35
  Bank BZ WBK VI O/Poznań 
  Numer konta 50 10901362 0000 0000 3601 9456

                    

Strona główna O Studium Formy kształcenia i doskonalenia Zasady naboru