Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich

MARKUS

 Formy kształcenia i doskonalenia


nabór na Studia Podyplomowe - 2018/2019

Studia Podyplomowe prowadzone przez WIZ Politechniki Poznańskiej we współpracy z SDKN MARKUS

 

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ EDUKACYJNĄ

 

TECHNIKA z wychowaniem komunikacyjnym

 

DORADZTWO ZAWODOWE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚIĄ

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ z doradztwem zawodowym

 

 


Proponujemy nową ofertę kursów dla nauczycieli prowadzonych w trybie mieszanym stacjonarnym i zdalnym na platformie Moodle

KURSY doskonalące 

 

Inne formy doskonalenia

 

Kursy i warsztaty pedagogiki specjalnej

Szkolenia Rad Pedagogicznych

 

Strona główna O Studium Zasady naboru Kontakt