Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich

MARKUS

 Kursy doskonalące

Kursy 20 godzinne odbywają w siedzibie zamawiającego w soboty i niedziele po 8 godzin lekcyjnych i 4 godz. w trybie zdalnym dla min. 15 osobowych grup.

Kursy 8 godzinne odbywają w siedzibie zamawiającego w soboty dla min. 15 osobowych grup.

W szkołach znajdujących się dalej niż 100 km od Poznania do ogólnych kosztów kursu doliczane są koszty dojazdu i ew. noclegu prowadzących.

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy następujące kursy doskonalące:


Infrastruktura szkoły a jej wpływ na koszty utrzymania obiektu, efektywność procesu uczenia się oraz zdrowie uczniów.

20 godzinny kurs realizowany w trybie stacjonarnym i zdalnym.

Kurs adresowany jest do pracowników gminnej i powiatowej administracji oświatowej odpowiedzialnej za utrzymanie szkół. 


Mikroklimat w klasie i wybrane warunki infrastruktury szkoły a ich wpływ na efektywność procesu uczenia się i zdrowie uczniów

20 godzinny kurs realizowany w trybie stacjonarnym i zdalnym.

Adresatami kursu są kadra dyrektorzy szkół nauczyciele wszystkich przedmiotów. 


Konstruktywizm w edukacji szkolnej - 20 godzinny kurs realizowany w trybie stacjonarnym i zdalnym.

Adresatami kursu są nauczyciele wszystkich przedmiotów.

Kurs proponowany jest osobno dla nauczycieli każdego z etapów edukacyjnych. 


Psychologia uczenia się - 20 godzinny kurs realizowany w trybie stacjonarnym i zdalnym.

Adresatami kursu są nauczyciele wszystkich przedmiotów.


Uczenie się jako konstruowanie wiedzy - ujęcie kognitywistyczne - 20 godzinny kurs realizowany w trybie stacjonarnym i zdalnym.

Adresatami kursu są nauczyciele wszystkich przedmiotów.


Technologie i narzędzia medialne w praktyce szkolnej - 20 godzinny kurs realizowany w trybie stacjonarnym i zdalnym.

Adresatami kursu są nauczyciele wszystkich przedmiotów.

Kurs proponowany jest osobno dla nauczycieli każdego z etapów edukacyjnych.


Edukacja Medialna - 20 godzinny kurs realizowany w trybie stacjonarnym i zdalnym

dla nauczycieli realizujących zagadnienia mediów i pedagogiki medialnej.

Adresatami kursu są m.in. nauczyciele poloniści, informatyki, ...Edukacja Filmowa - 20 godzinny kurs realizowany w trybie stacjonarnym i zdalnym

dla nauczycieli realizujących zagadnienia filmu i filmoznawstwa.

Adresatami kursu są przede wszystkim nauczyciele poloniści i nauczyciele prowadzący szkolne kluby filmowe.


Koszt kursów 20 godzinnych = 400 zł od osoby

Jeśli zbierze się grupa min. 15 osób (np. z kilku szkół w gminie)

możliwa jest także organizacja 8 godzinnych kursów wprowadzających w zagadnienia w cenie 180 zł od osoby

 

Strona główna O Studium Zasady naboru Kontakt